ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 10/15 Հեռ. +374 10 52 55 47

ք. Վանաձոր, Մխ. Գոշի 7 Հեռ. +374 322 2 45 25

E-mail: info@frenk.am

Ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`


Անշարժ և շարժական գույքի գնահատում

v  Փորձագիտական գնահատումներ, եզրակացություններ
v  Առք ու վաճառք
v  Փաստաթղթերի ձևակերպում

Տեղագրական, քարտեզագրման և հողաշինարարական աշխատանքների իրականացում

Իրավական, տեղեկատվական խորհրդատվություն

v Իրավական-տեղեկատվական ծառայություն
v Շահերի պաշտպանություն

Գրենական պիտույքների և գրքերի առուվաճառք

v  Գրքեր, դասագրքեր /օրենսգրքեր, բուհական դասագրքեր և ձեռնարկներ, խնդրագրքեր,
v Շտեմարաններ, հարցաշարեր, այլ գրականություն/.<br />
v  Դպրոցական աշխատանքային տետրեր, քարտեզներ
v  Գրենական այլ պիտույքներ
v  Գրասենյակային առարկաներ

Համակարգչային ծառայություններ

v  Տեքստերի հավաքում, ձևավորում, տպում.
v  Լուսապատճենների, լուսանկարների մուտքագրում.
v  Գունավոր տպագրություն
v  Պատճենահանում.
v  Ինտերնետ սրահ.

«Ֆրենկ» ընկերությունը հանդիսանում է «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ» ԱՓԲԸ-ի գործընկեր և առաջարկում ապահովագրության հետևյալ տեսակները`

v  ԱՊՊԱ
v  ԱՎՏՈԿԱՍԿՈ ապահովագրություն
v  Բժշկական ապահովագրություն
v  Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
v  Աջակցության ապահովագրություն
v  Գույքի ապահովագրություն

 

 

.