ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 10/15 Հեռ. +374 10 52 55 47

ք. Վանաձոր, Մխ. Գոշի 7 Հեռ. +374 322 2 45 25

E-mail: info@frenk.am

ՖՐԵՆԿ փաստաբանական (իրավաբանական) գրասենյակը մատուցում է իրավաբանական ծառայություններ բոլոր տեսակի կազմակերպություններին և անհատներին:

Մեր նպատակն է վստահորդներին բարձրակարգ իրավաբանական ծառայություններ մատուցելը՝ ապահովելու վստահորդների իրավական անվտանգությունը արտադատական և դատական (քաղաքացիական, վարչական, քրեական) ոլորտներում:

Մեր թիմը բաղկացած է արհեստավարժ մասնագետներից, ովքեր իրավունքի տարբեր բնագավառներում ունեցած իրենց գիտելիքների և փորձի հիման վրա մատուցում են մասնագիտացված իրավաբանական օգնություն:

Ծառայությունները.

 • մեկ կամ մի քանի անգամյա իրավաբանական օգնություն.
 • երկարաժամկետ համագործակցությունը:

Ծառայություններն ըստ տեսակների

v    Իրավաբանական ծառայություններ, փաստաթղթերի ձևակերպում

 • Աջակցություն իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման գործում.
 • Գործերի վարում դատարաններում.
 • Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ իրավաբանական անձանց համար.
 • Հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների (գանգատների) կազմում.
 • Փաստաբանի (փաստաբանական) ծառայություններ:

v    Խորհրդատվություն

 • Խորհրդատվություն՝ իրավաբանի (իրավաբանական).
 • Խորհրդատվություն պայմանագրերի կնքման, ամուսնալուծության, ժառանգության, անշարժ գույքի և հողի սեփականաշնորհման, օրինականացման, աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ.
 • Խորհրդատվություն պայմանագրերի կազմման իրավական հարցերի վերաբերյալ.
 • Խորհրդատվություն քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքի վերաբերյալ:
.